BULANAN BONUS

Dapatkan bonus sehingga RM 1000.00 setiap bulan

BAGAIMANA MEMBUAT TUNTUTKAN

 • Promosi ini terbuka kepada semua ahli-ahli Juta8Club.
 • Semua ahli ahli Juta8Club boleh menerima satu kali bulanan bonus sahaja
 • Ahli-ahli yang deposit RM 500 ke atas dari 7hb sehingga 6hb bulan seterusnya layak untuk mendapat bulanan bonus pada setiap 7hb
 • Bonus bulanan dibagikan rambang seperti berikut
  • RM1000
  • RM500
  • RM300
  • RM200
  • RM100
  • RM50
  • RM30
  • RM10
 • Sila hubungi perkhidmatan pelanggan,livechat atau wechat atau whatsapp kami dan memberikan username anda untuk menerima FREE BONUS
 • Semua Bonus akan dikreditkan kepada pemain dalam permainan
 • Bonus hendak 2 kali Turnover lagi boleh buat pengeluar duit
 • Jika anda mempunyai mana-mana tempat yang tidak diketahui, anda boleh mencari Pegawai Khidmat Pelanggan kami di livechat , wechat atau whatsapp .
 • Promosi ini hanya sekatan untuk satu orang , satu member akaun , satu orang dalam keluarga , satu alamat tinggal,satu emel address , satu bank akaun , dan satu ip address sahaja
 • Bonus ini tidak boleh digabung dengan bonus-bonus yang lain.
 • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk memiliki satu Juta8Club akaun sahaja, Jika kami mendapati pemain mempunyai lebih daripada satu akaun di Juta8Club ,( Jikalau pelanggan betul-betul hendak membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT kami, beritahulah kami sebabnya dan kami akan cuba membantu anda). Jika tidak Juta8Club mempunyai hak untuk menamatkan akaun ini dan kredit di dalam akan dibekukan. Tindakan yang sepatutnya akan diambil terhadap akaun-akaun ini. Mohon ambil perhatian.
 • Juta8 berhak untuk mengubah atau menamatkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 • Terma dan Syarat dikenakan.
.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Semua tawaran dari Juta8 hanya berlaku untuk member dengan data register yang valid (Nomor telp, Nama Depan, Nama Belakang, Tgl Lahir dll.)
 • Penawaran Juta8 dimaksudkan untuk pemain rekreasi saja dan Juta8 berhak untuk membatasi kelayakan pemain untuk ikut serta dalam promosi apapun.
 • Juta8 berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi ini, atau bagian apapun, pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 • Dimana ada ketentuan penawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh account tersebut, dilanggar, disalahgunakan atau terdapat bukti dari sejumlah taruhan yang dipasang oleh member atau grup, menyebabkan deposit bonus atau penawaran promosi lainnya yang menguntungkan member secara tidak sah berdasarkan hasilnya, baik secara perorangan atau sebagai bagian dari grup, Juta8 berhak untuk menunda, membatalkan atau mengambil kembali bonus serta semua kemenangan. Selain itu, Juta8 berhak untuk memungut biaya administrasi dari member sampai dengan nilai bonus deposit untuk menutupi biaya administrasi.
 • Semua penawaran promosi dan bonus di atas disediakan oleh Juta8 sahaja.
Copyright © 2017 JUTA8CLUB. All Rights Reserved.